Izvēlēties valodu: LV RU EN
PASĀKUMA APMEKLĒTĀJIEM
Pilnīgu aprakstu par to kā iegadāties biļeti Web lapā www.bilet.lv , jūs atradīsiet šeit.
Ja jūs meklējat konkrētu pasākumu: Ievadiet zināmu jums informāciju par pasākumu (nosaukumu, kategoriju, biļetes cenu (no, līdz) pasākuma norises vietu) laukā "Meklēšana" kurš atrodas Web lapas www.bilet.lv centrā un noklikšķiniet uz "Meklēšana".
Ja jūs neesat nolēmuši uz kuru pasākumu jums tieši iet, Jūs varat piemērot pasākuma meklēšanu pēc viena vai vairākiem kritērijiem. Piemēram: (Nosaukums, datums, pilsēta, biļetes cena un t.m. Rezultātā jūs redzēsiet visus pasākumus uz izvēlētiem kritērijiem.
SIA Bilet.lv ka prioritāte ir biļešu tirdzniecība internetā, bet ir arī pieejamas kases kur jūs varat iegādāties biļetes. Ar pilnu kašu atrašanos vietu jūs varat iepazīties Web lapā www.bilet.lv , klikšķinot uz Kase labajā malā
Biļešu atgriešana ir iespējama tikai kad pasākums tiek atcelts vai pārnests uz citu datumu. Un to lemj pasākuma organizators, Sia Bilet.lv izvietos uz sava resursa kur un kā jūs varēsiet atgriezt biļeti uz konkrētu pasākumu
SIA Bilet.lv ir starpnieks starp pasākuma organizatoru un pasākuma apmeklētāju
SIA Bilet.lv ne nes atbildību par nenotikušu vai atceltu pasākumu, izmainītu pasākuma datumu, kavējumu, pasākuma kvalitāti un citiem jautājumiem kas saistīti ar pasākuma organizāciju par to atbildību nes pats pasākuma organizators.
Naudu par nenotikušu pasākumu atgriež pasākuma organizators. Gadījumā kad pasākums tiek atcelts Web lapā www.bilet.lv un kasēs Bilet.lv tiks izvietota detalizēta informācija par to kā var atgriezt naudu par biļetēm
Biļešu pirkšana caur Web lapu www.bilet.lv absolūti droša, tāpēc ka visu informāciju kuru jūs ievadiet tiek piemērots SSL sertifikāts.
Tagad nopirkt biļeti vienkāršāk:
1Izvēlies pasākumu
2Apmaksā Internetā
3Izdrukā biļeti